حضور شرکت فرش رویان درهفتمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش،موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته
۲۸ شهریور ۱۳۹۴