چطور می توانم دامنه ای ثبت کنم
۱۵ خرداد ۱۳۹۳

در این قسمت مراحل صحیح ثبت یک دامنه را به صورت کامل توضیح می دهیم. همانطور که می دانید یک دامنه از سه بخش زیر تشکیل شده است.